Header Praktischeinformatie Schoolbesturen
Praktische informatie

Schoolbesturen

Met KlasseContact krijgen zieke leerlingen de kans om betrokken te blijven bij school en hun klasgenoten. Hoe werkt dat in praktijk? Hieronder de meest gestelde vragen vanuit schoolbesturen.

Je wilt graag dat een zieke leerling contact kan houden met klasgenoten, docent en school. Dat het kind, voor zover mogelijk, bijblijft met de lessen. Dankzij KlasseContact is dat nu mogelijk, in de vorm van KPN Klasgenoot.

Hoe introduceer ik vanuit schoolbestuur KlasseContact?

Het is aan te raden om vooraf duidelijk te communiceren over KlasseContact. De aanwezigheid van dit mobiele video-en-audiosysteem in de klas leidt mogelijk tot vragen bij andere leerlingen en bij ouders. Ook leerlingen uit andere klassen en hun ouders zullen vragen hebben over reden en werking van de KPN KlasGenoot. Belangrijk daarbij is een goede communicatie waarin duidelijk gemaakt wordt dat het hier om een beveiligde livestream gaat die slechts verbonden is met de zieke leerling. Ook is belangrijk om te vermelden dat er met het systeem geen opnames gemaakt kunnen worden en dat er volledig binnen de AVG regels gewerkt wordt.

Hoe kan de school KlasseContact aanvragen voor een zieke leerling?

Het aanvragen van KlasseContact kan alleen via een consulent Ondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Details over de procedure en het aansluiten is hier te vinden.

Welke kosten zijn er voor de school verbonden aan KlasseContact?

Aan het gebruik van KlasseContact door de school zijn géén kosten verbonden. KlasseContact wordt gefinancierd door het KPN Mooiste Contact Fonds. Daarnaast wordt de begeleiding van de leerlingen voor, tijdens en na de plaatsing verricht door de consulenten Onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL). Hun inzet wordt bekostigd door de onderwijsadviesbureaus en educatieve voorzieningen van de academisch medische centra waar zij werkzaam zijn.

Wanneer de ICT-set op school wordt afgeleverd, zal de school hiervoor dan een verzekering voor moeten afsluiten?

Nee, KPN heeft de sets verzekerd tegen schade, diefstal, vandalisme e.d. Op de dag van plaatsing wordt aan de school gevraagd een bruikleenovereenkomst te tekenen voor het zorgvuldig opslaan en verantwoord gebruik van de KPN Klasgenoot.

Op welke wijze kan de ICT-set op school zo zorgvuldig mogelijk worden gebruikt?


  • Laat bij voorkeur de set vervoeren en opstarten door een beperkt aantal, goed geïnstrueerde docenten of leerlingen.
  • Zorg dat de set aan het einde van de dag achter gesloten deuren wordt opgeborgen.
  • Let op dat er oplaadbare batterijen worden gebruikt.

Aan welke technische randvoorwaarden moet een school voldoen om het gebruik van de ICT-set mogelijk te maken?

De ICT-set werkt zowel in een bekabelde als een draadloze netwerkomgeving. Met name de snelheid van de internetverbinding is van belang voor een kwalitatief goede beeld- en geluidsverbinding. De set werkt met het (draadloze) netwerk van de school of het mobiele 4G netwerk van KPN. De ICT- medewerker van de school kan voor nadere informatie, voorafgaand aan de plaatsing altijd contact met ons opnemen via de Helpdesk 088 6610862.

Welke voorbereidingen moet de school nog meer treffen voorafgaand aan de plaatsing?

Het schoolbestuur ontvangt een e-mail met daarin de datum en aanvullende informatie over de plaatsing. De set wordt uiterlijk 1 dag voor de plaatsing geleverd.

De school vraagt twee medeleerlingen van de zieke leerling om als ‘buddy’s’ te helpen (alleen in het voortgezet onderwijs). Deze buddy’s worden door de KPN monteur geïnstrueerd over het in- en uitschakelen van de ICT-set, het opladen van de microfoon, het verplaatsen van de set en het inbellen met de leerling.

Hoe verloopt een plaatsingsdag doorgaans op de school?

Op de dag van plaatsing is betrokkenheid van de ICT'er voor mogelijke vragen van de KPN monteurde de plaatsing komt uitvoeren. De KlasseContact-plaatsing start om 09.00 uur op de school. Na de installatie van de KPN Klasgenoot op school gaan de KPN-monteur en de OZL-consulente naar de leerling thuis om daar de laptop te installeren. Ook ontvangt de leerling van de KPN-monteur instructies over het gebruik van de laptop. Het eerste contact van de leerling met de klas vindt doorgaans voor het middaguur plaats. Bekijk de procesfilm voor meer info

KlasseContact en de wet AVG

KlasseContact conformeert zich aan de wet AVG inzake het omgaan met privacy gegevens en beelden. Zie verder “Privacy statement KlasseContact

Hulp nodig?

School