Header praktischeinformatie docenten
Praktische informatie

Docenten

Je hebt een leerling in de klas die vanwege ziekte lang of vaak niet naar school kan. Vervelend voor het kind. De andere kinderen voelen in de klas zijn of haar afwezigheid. En dat geldt ook voor jou als docent.

Om toch te zorgen dat er contact blijft tussen kind, klasgenoten, docent en school is KlasseContact in het leven geroepen. Door in de klas de zogenaamde KPN Klasgenoot te installeren, kan de zieke leerling vanachter de laptop thuis of in het ziekenhuis in de klas aanwezig zijn. Dat betekent actief blijven deelnemen aan de lessen en contact houden met klasgenootjes.

Wat is de KPN Klasgenoot?

De KPN Klasgenoot is een speciaal voor KlasseContact ontwikkeld apparaat, dat het contact tussen klas en leerling mogelijk maakt. Via een mobiel video- en audiosysteem dat via (mobiel) internet een beeld- en geluidsverbinding legt tussen school en leerling is live contact mogelijk.

Dankzij deze techniek kunnen zieke leerlingen onderwijs volgen en, minstens zo belangrijk, in contact blijven met hun klasgenoten. De Klasgenoot is uitgerust met een goede kwaliteit camera en een goed scherm, zodat de klas en de leerling duidelijk in beeld zijn. Voor het geluid zijn op de Klasgenoot een goede microfoon en boxen geïnstalleerd. Hiermee is ook de verbinding in spraak goed hoorbaar.

Ook kan de leerling vanuit thuis of het ziekenhuis een vinger opsteken via de KPN Klasgenoot. Op de KPN Klasgenoot gaat een lampje branden. Zo weet de docent (en de klas) dat de klasgenoot op afstand iets wil vragen of zeggen. Met de KPN Klasgenoot kan de zieke leerling optimaal de lessen volgen op afstand.

Hoe introduceer ik KlasseContact?

Het is aan te raden om vooraf duidelijk te communiceren over KlasseContact. De aanwezigheid van dit mobiele video-en-audiosysteem in de klas leidt mogelijk tot vragen bij andere leerlingen en bij ouders. Ook leerlingen uit andere klassen en hun ouders zullen vragen hebben over reden en werking van de KPN KlasGenoot. Belangrijk daarbij is een goede communicatie waarin duidelijk gemaakt wordt dat het hier om een beveiligde livestream gaat die slechts verbonden is met de zieke leerling. Ook is belangrijk om te vermelden dat er met het systeem geen opnames gemaakt kunnen worden en dat er volledig binnen de AVG regels gewerkt wordt. De consulent heeft een voorbeeldbrief voor medeleerlingen. Deze wordt door de consulent met een toelichting aan de school gegeven.

Moet ik als docent technische kennis hebben?

Nee, de werking van de KPN Klasgenoot is heel gebruiksvriendelijk en bij het plaatsen van de KPN Klasgenoot krijg je uitleg over de werking. Daarnaast is het KPN team altijd bereikbaar voor vragen.

Worden er door de KPN Klasgenoot beelden en geluid uit het klaslokaal opgeslagen?

Nee, KPN Klasgenoot slaat géén beeld en geluid op. Deze set wordt enkel ingezet voor het realiseren van een live beeld- en geluidsverbinding tussen de leerling thuis of in het ziekenhuis en de klas.

Waar moet ik bij gebruik van de KPN Klasgenoot in de klas rekening mee houden?

De leerling thuis kan door bediening van de camera (op de ICT-set gemonteerd) vanuit thuis inzoomen in de klas. De leerling is dus in staat om tekst op het schoolbord/digiboard te lezen of in te zoomen op klasgenoten. De KPN Klasgenoot kan ook goed gebruikt worden voor het samenwerken in groepjes. Het apparaat wordt dan bij het groepje geplaatst en de leerling kan bijvoorbeeld deelnemen aan het gesprek.

De docent heeft een microfoonzender waarmee de leerling het geluid in de klas doorkrijgt. Vragen van leerlingen achter in de klas worden minder goed verstaan. Herhaal daarom vragen die gesteld worden vanuit de klas. Besteed kort extra aandacht bij de start (welkom) en de afsluiting van de les aan de leerling thuis. Zorg dat telefonisch contact mogelijk is tijdens de les met de leerling thuis.

Moet ik de ICT-set opstarten, verplaatsen en zorgen voor andere zaken zoals het vervangen van de batterijen?

In het basisonderwijs staat de ICT-set meestal op dezelfde plaats in de klas. De docent kan leerlingen vragen te helpen bij het ophalen van de ICT-set iedere ochtend, het aanzetten van het apparaat, het inbellen met de leerling en het opladen van de batterijen.

In het voortgezet onderwijs worden voor de verplaatsing van de set ‘buddy’s’ aangewezen. Dit zijn bevriende klasgenoten die verantwoordelijk zijn voor het aansluiten en het verplaatsen van het ICT-apparaat. Tijdens de plaatsingsdag ontvangen zij instructies van de installateur die de set komt aansluiten. Iedere schooldag, bij aanvang van een les bellen zij in met de leerling thuis waarmee ook voor hem of haar de les begint.

Praktische informatie

Schoolbesturen