Header Aanvragen

Werkwijze

Ken je een ziek kind dat baat kan hebben bij KlasseContact? Op deze pagina lees je hoe het aanvragen precies werkt. En wat er daarna gebeurt.

Een aanvraag voor KlasseContact verloopt altijd via een consulent Ondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). De consulenten OZL hebben veel expertise en ervaring in het begeleiden van chronisch en ernstig zieke leerlingen. Zij kunnen vaststellen of de inzet van KlasseContact voor de zieke leerling zinvol is.

De consulenten OZL zijn werkzaam bij onderwijsadviesbureaus en educatieve voorzieningen van de academisch medische centra verspreid door het land. De consulenten zijn verenigd in het netwerk Ziezon (Ziek zijn en onderwijs). Via de school van het kind kan de ouder in contact komen met de consulent.

De consulent dient na toetsing van de criteria en overleg met de ouders, school en leerling de aanvraag in bij KlasseContact.

De planning

Bij de voorbereiding en uitvoering van KlasseContact zijn verschillende partijen betrokken. Gezamenlijk zorgen zij voor een goede voorbereiding, begeleiding en een kwalitatief goede aansluiting. Een beveiligde verbinding brengt zieke leerlingen in contact met hun klasgenoten.

Voor de plaatsing wordt contact opgenomen met alle betrokkenen om alle stappen met elkaar af te stemmen. KPN heeft een speciaal team van monteurs dat de plaatsingen verricht. Deze medewerkers zijn speciaal opgeleid om bij het installeren van de apparatuur rekening te houden met de situatie van de betrokkenen. In overleg met de consulenten OZL kunnen tijdens de plaatsing vrijwilligers aanwezig zijn. Dit zijn KPN-medewerkers die het project een warm hart toedragen.

De plaatsing is voor de school en de leerling gratis, evenals het gebruik van KlasseContact. Alle benodigde apparatuur wordt in bruikleen gegeven.

KPN Mooiste Contact Fonds – Procesfilm KlasseContact
Poster Yt Video Kc Aanvragen
Voor langdurig of chronisch zieke kinderen die niet naar school kunnen, lijkt hun klas ver weg. Dankzij KlasseContact kunnen zij toch actief meedoen in de les en zijn ze verbonden met de klas. In deze film laten we stap voor stap zien wat er bij de plaatsing van de Klasgenoot komt kijken.

Het eerste contact

Op dit moment is het voortraject achter de rug en wordt het contact gelegd tussen het zieke kind en de klas; de verbinding komt voor het eerst tot stand, een mooi moment. Het team dat betrokken is bij KlasseContact zorgt voor een vlekkeloze aansluiting.

Voor, tijdens en na de plaatsing begeleidt de consulent OZL de zieke leerling. De consulent is bovendien het centrale aanspreekpunt voor de leerling, de ouders, de school en het projectbureau van KlasseContact.

Ondersteuning

De apparatuur wordt ondersteund vanuit KPN. Een speciaal getraind team zorgt ervoor dat de apparatuur werkt en dit team staat dagelijks klaar om het contact tussen leerling en school goed te laten verlopen.
Deze KlasseContact Helpdesk is op werkdagen direct bereikbaar van 8 – 17 uur op 088-6610862

Veiligheid en privacy

KlasseContact waarborgt de privacy van alle betrokken partijen. Tijdens en na de aanvraag worden alle (persoonlijke) gegevens vertrouwelijk behandeld conform de wet AVG. Daarom dient ook voor iedere inzet een toestemmingsformulier (schriftelijk) te worden ondertekend door betrokken ouders/verzorgers. Na beëindiging inzet worden alle gebruikte gegevens conform AVG verwijdert.

Praktische informatie

Leerlingen