Column ouders

Downloads

Op deze pagina vind je de beschikbare downloads.
Mis je een document? Stuur dan een mail naar im@klassecontact.nl.

Handboek KlasseContact

KlasseContact is een ICT-hulpmiddel dat wordt gebruikt om leerlingen met een chronische en/of langdurige ziekte bij langdurig schoolverzuim te verbinden met hun school. Het doel van KlasseContact is om een bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling van deze leerlingen. Consulenten van het netwerk Ziezon (Ziek zijn en Onderwijs) dragen zorg voor de initiëring en het starten van de aanvraagprocedure en ondersteunen bij de implementatie van KlasseContact op school en thuis bij de zieke leerling.

Verkorte versie handboek KlasseContact

Deze handleiding is een verkorte versie van het handboek KlasseContact en bevat de tips, checklists en werkdocumenten uit het handboek ‘aan de slag met KlasseContact’ en kan worden gebruikt bij de inzet en van KlasseContact door begeleiders, docenten, ouders/verzorgers en leerlingen. Dit traject omvat de organisatie, implementatie en het gebruik van KlasseContact en bestaat uit vier fasen: 1) Voorbereiding, 2) Dag van plaatsing, 3) Dagelijks gebruik en 4) Afronding.

Bruikleenovereenkomst

In de bruikleenovereenkomst staan de voorwaarden die KPN hanteert voor het uitlenen van de KPN Klasgenoot incl. KlasseContact laptop.

Vul deze bruikleenovereenkomst in voor iedere nieuwe aanvraag en mail een kopie van de ingevulde bruikleenovereenkomst naar Edventure.

Aanmeldformulier OZL

Checklist KlasseContact plaatsingen

Deze checklist bevat nuttige informatie m.b.t het voorbereiden van plaatsingen en alles waar daarbij komt kijken.

Projectkaart aanvraag KPN Klasgenoot

Deze projectkaart is bedoeld voor de consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) om alle informatie te verzamelen voor de aanvraag van een KPN Klasgenoot bij KlasseContact.

Tips bij tele-leren KPN KlasseContact

In dit bestand worden tips gegeven voor de ouders, docenten en consulenten die betrokken zijn bij een KlasseContact-plaatsing

Technische checklist ICT voorafgaand aan plaatsing

Deze checklist bevat belangrijke technische vragen die voor een KlasseContact plaatsing gesteld kunnen worden aan de ICT'er op school om er zeker van te zijn dat op technisch gebied alles goed is geregeld voor een plaatsing.

Tips voor Buddies

In dit document vind je algemene tips voor de buddies van de leerling die gebruik maakt van KlasseContact

Privacy Statement

In dit document wordt uitgelegd dat er bij het gebruik van KlasseContact geen beelden/geluidsopnames worden opgenomen/opgeslagen.

Instructiefilmpjes

In dit document vind je handige links naar instructie filmpjes die gaan over het gebruik van de laptop en de KPN Klasgenoot.

Retouren KlasseContact

Dit document beschrijft de componenten van de laptop en de klasgenoot die weer opgehaald worden bij een retour. Gebruik dit document als checklist bij retouren om te checken of alles compleet is.

Brief aan de ouders van medeleerlingen

Deze brief kan gebruikt worden om ouders van medeleerlingen op de hoogte te brengen dat er in de klas gebruikt zal worden gemaakt van KPN KlasseContact.

Laptop instructie

Dit document beschrijft de besturing van de laptop voor het gebruik van KlasseContact.

Brochure KPN KlasseContact

In deze brochure wordt informatie gedeeld die handig is voor ouders en scholen.
Onderwerpen die o.a aan bod komen in deze brochure zijn Wat is KlasseContact? , Voor wie is KlasseContact bedoeld? en Hoe komt een KlasseContact aansluiting tot stand?

Gebruikshandleiding upgrade

De werking van de geupgrade laptop en de KPN Klasgenoot worden in dit document nader toegelicht.

Verwerking van persoonsgegevens door KPN

Voor het behandelen van aanvragen, het regelen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten met betrekking tot KlasseContact is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Zonder de verwerking van jouw gegevens kunnen wij KlasseContact niet aan je leveren.

Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op KlasseContact. KlasseContact is een initiatief van Stichting Mooiste Contact Fonds. Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij bepaalde persoonsgegevens van de leerling, ouders/verzorgers en Consulent verwerken. KPN B.V. is verwerkingsverantwoordelijke over de verwerking van deze gegevens. Dit houdt in dat KPN zelf de doelen en middelen van de verwerking bepaalt en dat KPN verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. In dit privacy statement hebben we voor jou op een rij gezet hoe we bij de aanvraag en uitvoering van KlasseContact omgaan met jouw persoonsgegevens en die van je kind.