Header Watisklassecontact

Wat is KlasseContact?

Dankzij KlasseContact kunnen kinderen die langdurig ziek zijn blijven meedoen met hun klas. Thuis of in het ziekenhuis gebruiken deze kinderen een laptop die verbonden is met een ICT-set in de klas; de ‘KPN Klasgenoot’. Zo blijven ze in contact met hun klasgenootjes en hoeven ze geen school te missen.

Slimme techniek

KlasseContact zorgt via een mobiele of vaste verbinding dat zieke kinderen met school en klasgenoten worden verbonden. Dankzij deze techniek kunnen zieke leerlingen blijven meedoen aan de lessen en via woord en beeld communiceren. Zelfs een vraag stellen is mogelijk, door virtueel ‘een vinger op te steken’.

KlasseContact maakt het mogelijk om tijdens de lessen maar mogelijk ook in de pauze of buiten schooltijd contact te houden met klasgenoten. Dat is voor de zieke leerling van groot belang. Ze voelen zich verbonden met hun klasgenoten en lopen minder leerachterstand op.

KPN Mooiste Contact Fonds – KlasseContact
Poster Ut Video

Samenwerking

KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van het KPN Mooiste Contact Fonds en Onderwijs Ontwikkeling Nederland, de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland.

Bij de uitvoering van KlasseContact wordt nauw samengewerkt met het netwerk Ziezon. Ziezon is het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs, dat is opgericht door Onderwijs Ontwikkeling Nederland, de vereniging van onderwijsadviesbureaus, i.s.m.de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra). Gezamenlijk streven zij het doel na langdurig zieke leerlingen te verbinden en in contact te houden met klasgenoten en de school.

Vernieuwde KPN Klasgenoot nu nog beter geschikt voor middelbare scholieren

De innovatieve ICT-oplossing KPN Klasgenoot is vernieuwd en is nu veel geschikter voor middelbare scholieren. De Klasgenoot zorgt ervoor dat kinderen, die vanwege een ernstige of chronische ziekte niet makkelijk fysiek op school kunnen zijn, toch digitaal aanwezig kunnen zijn in de klas. Meer dan duizend kinderen in Nederland kunnen vanwege hun ziekte (deels) langdurig niet naar school. Met de Klasgenoot kunnen zij mee blijven doen met hun klas. Thuis of in het ziekenhuis gebruiken zij een laptop die via 4G verbonden is met een ICT-set in de klas; de ‘KPN Klasgenoot’. Zo blijven ze in contact met hun klasgenoten en hoeven ze geen school te missen. Dat is voor de zieke leerling van groot belang. Ze voelen zich verbonden met hun klasgenoten en lopen minder leerachterstand op.

Thumbnail Optie 2 16 9 kopiëren