Column Ouders

Downloads voor consulenten

Op deze pagina vind je de beschikbare downloads voor consulenten.
Mis je een document? Stuur dan een mail naar im@klassecontact.nl.

Bruikleenovereenkomst

In de bruikleenovereenkomst staan de voorwaarden die KPN hanteert voor het uitlenen van de KPN Klasgenoot incl. KlasseContact laptop.

Vul deze bruikleenovereenkomst in voor iedere nieuwe aanvraag en mail een kopie van de ingevulde bruikleenovereenkomst naar Edventure.


Aanmeldformulier OZL

Checklist KlasseContact plaatsingen

Deze checklist bevat nuttige informatie m.b.t het voorbereiden van plaatsingen en alles waar daarbij komt kijken.

Projectkaart aanvraag KPN Klasgenoot

Deze projectkaart is bedoeld voor de consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) om alle informatie te verzamelen voor de aanvraag van een KPN Klasgenoot bij KlasseContact.

Tips bij tele-leren KPN KlasseContact

In dit bestand worden tips gegeven voor de ouders, docenten en consulenten die betrokken zijn bij een KlasseContact-plaatsing

Technische checklist ICT voorafgaand aan plaatsing

Deze checklist bevat belangrijke technische vragen die voor een KlasseContact plaatsing gesteld kunnen worden aan de ICT'er op school om er zeker van te zijn dat op technisch gebied alles goed is geregeld voor een plaatsing.

Tips voor Buddies

In dit document vind je algemene tips voor de buddies van de leerling die gebruik maakt van KlasseContact

Privacy Statement

In dit document wordt uitgelegd dat er bij het gebruik van KlasseContact geen beelden/geluidsopnames worden opgenomen/opgeslagen.

Instructiefilmpjes

In dit document vind je handige links naar instructie filmpjes die gaan over het gebruik van de laptop en de KPN Klasgenoot.

Retouren KlasseContact

Dit document beschrijft de componenten van de laptop en de klasgenoot die weer opgehaald worden bij een retour. Gebruik dit document als checklist bij retouren om te checken of alles compleet is.

Brief aan de ouders van medeleerlingen

Deze brief kan gebruikt worden om ouders van medeleerlingen op de hoogte te brengen dat er in de klas gebruikt zal worden gemaakt van KPN KlasseContact.

Laptop instructie

Dit document beschrijft de besturing van de laptop voor het gebruik van KlasseContact.

Brochure KPN KlasseContact

In deze brochure wordt informatie gedeeld die handig is voor ouders en scholen.
Onderwerpen die o.a aan bod komen in deze brochure zijn Wat is KlasseContact? , Voor wie is KlasseContact bedoeld? en Hoe komt een KlasseContact aansluiting tot stand?

Wat is KlasseContact?